"

Nieuws


EUROPESE PRIVACYWETGEVING

PRIVACY VERKLARING Intelligent Security bvba

Intelligent Security bvba verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Beheydt Ian, zaakvoerder van Intelligent Security bvba op info@intelligentsecurity.be.

Verwerkingsdoeleinden
Intelligent Security bvba verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit…).

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Verordening. Meer bepaald verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming, omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, omdat het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. 
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1.  toestemming, hebt u steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens enkel aan derde partijen indien noodzakelijk voor de uitvoering van onze verwerkingsdoeleinden.
Zo hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten met Admisol nv voor het opslaan en verwerken van gegevens ten behoeve van boekhoudkundige en daaraan gerelateerde administratieve verwerkingen.
Wij verstrekken nooit persoonsgegevens aan derden waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Bewaring gegevens
Uw persoonsgegevens worden bewaard in een beveiligde omgeving. Intelligent Security bvba garandeert dat de nodige technische en organisatorische maatregelen zijn genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens 
U heeft te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van artikel 6.1, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. 
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar info@intelligentsecurity.be.

Klacht
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw gegevens, beschikt u over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Wijzigingen aan deze privacyverklaring
Intelligent Security bvba kan zijn privacyverklaring steeds wijzigen en zal de wijzigingen communiceren op de homepagina van www.intelligentsecurity.be.


NIEUWE CAMERAWET

Dankzij de nieuwe wet op de Private en Bijzondere Veiligheid mogen vanaf nu enkel nog erkende ondernemingen met MIBZ-nummer instaan voor conceptie, installatie, onderhoud en herstelling van bewakingscamera's. 

Meer informatie op: besafe.be AANGIFTE VAN UW ALARMINSTALLATIE


De aangifte van uw alarminstallatie kunt u online doen,
met een eID-kaartlezer of token (aanvragen via iamapps.belgium.be) via 
policeonweb.belgium.be

 

IFTE VAN UW CAMERASYSTEEM

De aangifte van camerabewaking doet u via deze link: eloket.privacycommission.be

AANGIFTE VAN UW CAMERASYSTEEM


De aangifte van camerabewaking doet u via deze link: eloket.privacycommission.be
De aangifte van uw alarminstallatie kunt u online doen, 
met een eID-kaartlezer of token (aanvragen via iamapps.belgium.be) via 
police
Intelligent Security bvba | Stampkotstraat 1 | 8710 Wielsbeke (West-Vlaanderen) | Tel +32 50 333 666 | |
BTW BE 0811 624 536 | MIBZ 20 1560 06